Ilmastonmuutos: Suuria ja pieniä tekoja tarvitaan

Hiilineutraali Suomi on mahdollisuus kaikille: tehdään yhdessä suuria ja pieniä päämäärätietoisia tekoja voimavarat huomioiden.

Kuulemme jatkuvasti uutisia maailmalta, jotka liittyvät ympäristön pilaantumiseen ja ilmastonmuutokseen. Tämä voi tuntua kaukaiselta, ilmiön kokoluokka on valtava ja ihmiset kokevat, että asiaan ei pysty vaikuttamaan.

Emme voi tuudittautua siihen, että joku muu hoitaa homman puolestamme tuolla jossain, vaan meidän on tehtävä yhteistyötä asian eteen. 

Meille suomalaisille luonnolla on erityinen merkitys. Kun tätä ympärillä olevaa ilmaa ja luontoa miettii, ei ole epäselvää millä arvoilla mennään.

Puhtaamman ympäristön puolesta eläminen on arvovalinta, jota me kaikki voimme tavoitella. Emme voi kuitenkaan ajaa ihmisiä nurkkaan ja vaatia heiltä muutosta, johon heillä ei ole yksinkertaisesti varaa tai mahdollisuutta. Silti se ei saa estää meitä tekemästä asioita siellä missä se on mahdollista.

Tarvitaan suuria että pieniä tekoja. Mikään yksittäinen asia ei riitä vaan ilmastonmuutosta torjutaan yhdessä ja kaikkialla monin keinoin. Jokaisen pitää kyetä tekemään arjessaan parempia valintoja eli itselle mahdollisia tekoja.

Homma lähtee joukkovoimastamme. Me asumme, käymme töissä ja käytämme valtavasti rahaa yhteisesti. Jatkossa tuo raha on käytettävä viisaammin. Me kaikki olemme avainasemassa. Ympäristövaikutukset pitää voida arvioida helposti ja mutkattomasti. Kierrättäminen esimerkiksi pitää olla paljon nykyistä helpompaa. Se voi tarkoittaa panostusta esimerkiksi pakkausmerkintöihin. Korjaaminen oli ennen vanhaa arvokasta, nyt ostamme aina uutta tilalle. Ylikulutamme. Nyt meillä on mahdollisuus korjata kurssia, kohtuullistaa kulutustamme ja korjata asennettamme ympäristön ja ihmisen eduksi.

On tärkeää tunnistaa ympäristölle haitalliset asiat. Se ei aina ole helppoa. Tarvitsemme tähän apua. Jatkossa joudumme arvottamaan ja arvioimaan kulutuksemme vaikutuksia ja vertaamaan haittoja. Tämän pitää olla meille mahdollista.

Me voimme kaikki myös innovoida uusia vapaaehtoisia arjen ratkaisuja. Meillä esimerkiksi hankittiin yhteinen muovijätteen keräysastia yhdessä naapureiden kanssa. Kun muovi lajiteltiin eri astiaan, sekajäteastian tyhjennysväliä voitiin harventaa. Rahaa säästyy ja muovi lähtee nyt kiertämään siivousvälineissä ja muissa uusiotuotteissa.

Lainsäädännöllä ohjataan asioita oikeaan suuntaan. Voimme vaikuttaa siihen millainen toimintatapa on kannatettavaa tai haitallisempaa toimintaa. Voimme verottaa päästöjä ja erilaisilla veroilla ohjata kulutusta. Jatkossa tämä tulee olemaan entistä enemmän arkipäivää. Haitallinen toimintatapa vähenee ja lopulta parhaimmillaan jää kokonaan pois.

Yritykset ja julkinen talous ovat avainasemassa. Yrityksiltä ja julkiselta taloudelta voidaan edellyttää vastuullisuutta. Monissa yrityksissä ollaankin jo pitkällä asian suhteen.

Suomessa on myös osaamista, jota voidaan viedä maailmalle. Voimme olla ympäristöasioissa esimerkinnäyttäjiä. Ilmastonmuutos on myös mahdollisuus.

Muutos ei tietenkään tapahdu yhdessä yössä. Toimenpiteitä on tehty jo tähänkin mennessä ja tuloksia on nähtävissä. Jatkamme määrätietoisesti eteenpäin – kuitenkin niin, että jokaisella on kohtuullinen aika sopeutua muutokseen jokaisen voimavarat huomioiden.

Keskustan linjauksiin voi tutustua täällä: https://keskusta.fi/politiikkamme/ohjelmia-ja-linjauksia/muita-ohjelmia-ja-linjauksia/

Jätä kommentti